Kulturna dediščina

Pri obnovi gospodarskih poslopij in stanovanjske hiše smo leta 2001 sprejeli tvegano odločitev, da staro hišo iz leta 1825 porušimo. Razlog je bil predvsem v kakovosti konstrukcije, ki ni omogočala smiselne sanacije in pa v dejstvu, da stara hiša ni bila nič posebnega ali reprezentativnega v smislu arhitekturno-etnološke dediščine tega območja.

V nadomestilo smo poleg prenosa vseh starin v novo hišo upoštevali vrednote in značilnosti stavbarstva v širšem območju Poljanske doline. Pri novogradnji smo uporabili materiale iz okolice (tlak pred hišo), hotaveljski pisani apnenec za okvir vrat, kovane izdelke domačih mojstrov, starine pridobljene v domačem kraju in soseščini. Za doslednost in izvirnost smo bili leta 2008 pri ČZD Kmečki glas nagrajeni s priznanjem za notranjo opremo. Sledi nekaj poudarkov iz utemeljitve prof. dr. Žive Deu.

Domišljen splet starega in novega v pohištvu

Nova podoba notranjih prostorov je dosežena z domišljenim spletom starih in novih pohištvenih elementov, ki po svoji uporabnosti in videzu ostajajo kmečki in "škofjeloški". To pomeni, da se tudi v novo izdelanih elementih zrcalijo uporabna dognanja in umetnostna hotenja lokalnih mizarskih mojstrov in rezbarjev. Toda čeprav je marsikaj od opreme del dolgega izročila v domači pokrajini, je oprema sodobnega videza, in podrobnemu opazovalcu ne ostanejo prikrite številne tehnične novosti in funkcionalne izboljšave.

Izbrana in oblikovana notranja oprema je usklajena z likovno podobo hiše. Ker arhitektura hiše odstira čas poznega baroka (18. in 19. stoletje), čas v katerem je podeželsko stavbarstvo tega prostora doseglo najvišjo stopnjo v svojem razvoju, sodi v ta čas tudi notranja oprema.

Škofjeloško hribovje je že od nekdaj zibka slovenske umetnostne dejavnosti in že kar prirojen občutek za lepo kaže tudi Jezerškov dom, v katerem stari izdelki in mnogi kakovostni posnetki z odbranimi novimi elemnti odlično sestavljajo celoto kmečkega doma, ki je sodobna in starodobna hkrati.

Vir besedila v okvirjih: Deu, Živa; Domišljen splet starega in novega v pohištvu: Kmečki glas, priloga Živimo s podeželjem (sep. 2008), str. 9-11.

Kulturna dediščina in celostna podoba kmetije

Letnico s stropnega tramu v gorenji hiši stare stavbe smo prenesli na nov strop v hišci. Na tramu je tudi sestavljena šestilna rozeta, ki predstavlja arhaični simbol varuha hišnih skrivnosti. Rozeto je priznani akademski slikar in profesor Tomaž Kržišnik iz Žirov uporabil kot osnovo za blagovno znamko naše kmetije.